เลือก ORIGIN ID ใหม่

 

เลือก ORIGIN ID ใหม่

กรุณาเข้าระบบเพื่อเปลี่ยน Origin ID ของคุณ

 

ขออภัย

คุณสามารถเปลี่ยน Origin ID ของคุณได้เพียงครั้งเดียวในทุก 7 วัน

 

เลือก ORIGIN ID ใหม่

การอัพเดทอาจใช้เวลาถึง 30 นาที

 
   โปรดทราบ: นี่เป็นการเปลี่ยน Origin ID ของคุณเท่านั้น Sims 3 Persona และบัญชีอื่นทั้งหมดของคุณรวมถึงชื่อที่แสดงจะยังคงเหมือนเดิม

สำเร็จ

คุณเปลี่ยน Origin ID ของคุณสำเร็จแล้วเป็น  .